artyci andersa dokument artyci andersa dokument

Artists

Nina Oleńska ur. 18.05.1903 - zm. 21.01.1983

Nina Oleńska, właśc. Janina Piwocka, zam. Konarska (18 V 1903 Kraków - 21 I 1983 Chicago), tancerka, śpiewaczka, aktorka. Ukończyła gimnazjum klasyczne w Krakowie i rozpoczęła studia medyczne. Wkrótce wstą­piła do Miejskiej Szkoły Dramatycznej, którą ukończyła w 1925. W tym samym r. debiu­towała w t. Perskie Oko w Warszawie, nas­tępnie występowała m. in. w t. Nietoperz (1927), T. Messal-Niewiarowskiej (1927), z którym wyjeżdżała do Pragi Czeskiej, w 1928 grała w T. Miejskim w Lublinie oraz (jesienią t. r.) z zespołem Tadeusza Skarżyń­skiego m. in. w Płocku, gdzie też występo­wała wiosną 1930 ("zespół artystów łódź. i warsz."). W 1931 w warsz. t. Mignon pod kier. Ref-Rena (Feliks Konarski), z którym następnie, w l. 1931-35 występowała w Ob­jazdowym T. Rewii "Wesoły Murzyn" (także "Wesoły Amor") w wielu miastach Polski, np. w Nowym Sączu, Rzeszowie, Tarnowie, a później do 1939 głównie we Lwowie. W czasie II wojny świat, znalazła się na terenie ZSRR, następnie na Bliskim Wschodzie, gdzie od 1942 występowała w zespole rewiowym kierowanym przez Ref-Rena, potem połączo­nym z zespołem Kazimierza Krukowskiego pn. "Polish Paradę", który działał przy Armii Polskiej na Wschodzie, potem przy T. Dra­matycznym 2 Korpusu (Teheran, Irak, Syria, Palestyna, Egipt, Włochy). Stworzyła popu­larną postać "ochotniczki Helenki". Po woj­nie mieszkała początkowo w Londynie, gdzie brała udział w spektaklach i imprezach ZASPu Za Granicą, m. in. 29 III 49 w pro­gramie "Piekiełko". Wkrótce wyjechała na sta­łe do Chicago, gdzie razem z F. Konarskim występowała w t. polonijnych. Odznaczona wieloma krzyżami, m. in. Monte Cassino, została pochowana w kwaterze weteranów na cmentrzu Maryhill.

 

Gallery