artyci andersa dokument artyci andersa dokument
 • Zygmunt Turkiewicz, w irańskiej wiosce, akw., pap., 1942, wł. Archiwum Emigracji UMK ,fot., J.W. Sienkiewicz
  W irańskiej wiosce
 • Zygmunt Turkiewicz, Z cyklu Monte Cassino, 1944, tech. miesz, Archiwum Emigracji UMK, fot., J.W. Sienkiewicz
  Z cyklu Monte Cassino
 • Janusz Eichler, Autoportret, ol., pł, fot. arch. Archiwum Emigracji UMK, fot., J.W. Sienkiewicz
  Autoportret
 • Marian Bohusz-Szyszko, Ukrzyżowanie, ol., pł., 1959, fot. J.W. Sieniewicz
  Ukrzyżowanie
 • Tadeusz Koper, Rzeźba, kamień, ok. 1960, wł. pryw., fot. JWS
  Rzeźba
 • Zygmunt Turkiewicz, Monte Cassino, akw., pap., 1944, Archiwum Emigracji UMK, fot., J.W.Sienkiewicz
  Monte Cassino