artyci andersa dokument artyci andersa dokument

Artists

Feliks Topolski zm. 24.08.1989

Kształcił się w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych u Tadeusza Pruszkowskiego, należał do grupy Loża Wolnomalarska. Potem wyjechał do pracy we Włoszech i Francji. Od 1935 przebywał w Londynie jako korespondent „Wiadomości Literackich”.

Podczas II wojny światowej zajmował się tematyką wojenną. Malował konwoje wojenne, formowanie się armii generała Andersa (brał udział w formowaniu się armii gen. Andersa na terenie ZSRR. Jako artysta wojenny był świadkiem walk przeciw Japonii na terenie Birmy. W czasie wojny był także w Chinach i Indiach.

Po wojnie tworzył portrety pisarzy Herberta George’a Wellsa, Grahama Greene’a, polityków – Harolda Macmillana i innych znanych osobistości. Malował również murale. W latach 1953-1979 wydawał na szarym papierze pakowym dwutygodnik “Kroniki Topolskiego” (“Topolski’s Chronicle”). Nakład czasopisma oscylował wokół 2 tysięcy egzemplarzy. Pismo zawierało teksty dotyczące bieżących wydarzeń politycznych, społecznych i kulturalnych oraz zawierały rysunki Topolskiego.

W 1938 został poproszony przez George’a Bernarda Shawa o zilustrowanie jego nowo powstałej edycji książek, a sam George Bernard Shaw uważał Topolskiego za „niezwykłego rysownika, być może największego impresjonistę w czerni i bieli. Popularny jako artysta w Wielkiej Brytanii. Był członkiem Royal Academy.

Jego obraz Zabójstwo Mahatmy Gandhiego, wykonany na zamówienie maharadży Jodhpuru, nadal zdobi wnętrze pałacu prezydenckiego w Nowym Delhi.

Zmarł 24 sierpnia 1989 w Londynie. Miał 82 lata. Pochowany został na Highgate Cemetery, w północnym Londynie.

 

Literatura

Sienkiewicz Jan Wiktor, Pomiędzy podróżą artystyczną a turystyczną wyprawą. Drogi doświadczeń i inspiracji artystycznych na przykładzie życiowych losów i twórczości Feliksa Topolskiego, Marka Żuławskiego i innych artystów polskich zamieszkałych w Londynie w XX wieku, (w:) Turystyka jako dialog kultur, pod red. Zbigniewa Krawczyka, Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk, Jana Wiktora Sienkiewicza, Warszawa 2005, s. 127-154

Artworks

  • Feliks Topolski Angielscy żołnierze
  • Feliks Topolski Batalia