artyci andersa dokument artyci andersa dokument

Artists

Kazimierz Pacewicz

Kazimierz Pacewicz- artysta malarz, pedagog; ur. W 1895 roku w Prużnie w Guberni Grodzieńskiej - zm. w 1974 roku w Penley w Walii.  Przed studiami artystycznymi robił karierę wojskową. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921. Dlatego studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie podjął stosunkowo późno, w 1922 roku.  Studiował w pracowni Józefa Pankiewicza, z którym wyjechał do Paryża, by kontynuować naukę pod jego kierunkiem.

W Paryżu wszedł w skład grupy kapistów, założonej tu przez J. Pankiewicza i związanych z nim młodych studentów min.: Józefa Czapskiego, Józefa Jaremę, Artura Nacht-Samborskiego, Zofię Rudzką-Cybisową, Piotra Potworowskiego i Zygmunta Waliszewskiego. Grupa pozostawała pod silnym wpływem francuskiego impresjonizmu, a kolor był dla nich najważniejszym środkiem wyrazu artystycznego. Ugrupowanie wywarło decydujący wpływ na silne przyjęcie się w Polsce koloryzmu jako nurtu dominującego przed wojną w malarstwie. Pacewicz do wybuch wojny mieszkał we Francji. Dopiero po jej kapitulacji w 1940 uciekł z Paryża, podobnie jak rzeźbiarz Tadeusz Koper i wielu innych Polaków, do Wielkiej Brytanii, gdzie osiadł na stałe. W Anglii wraz prof. Wojciechem Jastrzębowskim, Stanisławem Drozdem, grafikiem Romualdem Nowickim oraz Marianem Bohuszem-Szyszko przygotowywał program nauczania sztuk pięknych polskich żołnierzy-studentów w obozie w Sudbury. Był też jednym z tamtejszych wykładowców, który wprowadzał młodych artystów we francuską sztukę postimpresjonistyczną. Należał do Rady Naukowej Studium Malarstwa Sztalugowego i Grafiki Użytkowej, powołanej dzięki staraniom Bohusza-Szyszko.

W późniejszym okresie poza malowaniem zajmował się w dalszym ciągu pracą dydaktyczną. Wykładał w Szkole Sztuk Pięknych w Reading koło Londynu. 

Po śmierci Pacewicza jego żona na podstawie testamentu artysty podarowała kolekcję jego dzieł polskim muzom m.in.: Muzeum Narodowemu w Warszawie oraz muzeom regionalnym w Krakowie, Gdańsku i Siedlcach. W siedleckim Muzeum Regionalnym znajduje się największy zbiór prac artysty w Polsce.

Twórczość

Pacewicza zajmowała różnorodna tematyka. Malował zarówno portrety, kobiece akty, półakty, ale również weduty, krajobrazy, architekturę i sceny historyczne oraz rodzajowe. Jako dawny uczestnik kapistów tworzył sztukę w kręgu i duchu koloryzmu, o dużym walorze dekoracyjnym. W jego twórczości wyczuwalne są wpływy J. Pankiewicza, którego przecież był wychowankiem oraz fascynacja sztuką francuską XX wieku.

Literatura:

Sienkiewicz Jan Wiktor, Artyści Andersa „Continuità e novità”, Warszawa-Toruń 2013.

Sztuka Polska w Wielkiej Brytanii 1940-2000, Antologia, wstęp i opracowanie Mirosław. A. Supruniuk, Toruń 2006.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Pacewicz, dostępna 11.09. 2018

http://www.muzeumsiedlce.art.pl/pl/site/384/500/542/609/632/malarstwo.kazimierza.pacewicza.16.vi-25.viii.2013.r..html, dostępne 11.09.21018

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach-r1998-t19/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach-r1998-t19-s319-327/Rocznik_Muzeum_Narodowego_w_Kielcach-r1998-t19-s319-327.pdf, dostępne 11.09.2018

 

 

Artworks

  • Kazimierz Pacewicz Portret Zofii